HL vereinenStaerken nl2

„Nieuwe ontwikkelingen
profiteren van voorhanden ervaring.“


HOGE BOUWWERKEN ZIJN ONDERHEVIG AAN EXTREME BELASTINGEN.
Om vast te kunnen stellen of een gebouw de belastingen kan doorstaan, moet ook hier worden getest. Schmitt NDT GmbH werd al belast met tal van projecten, bijv. in de bruggenbouw (stalen bruggen van de Duitse spoorwegen, de brug over het Kaiser-Wilhelm-Kanaal in Wilhelmshaven, Viaduc de Millau op 270 meter hoogte in het centrale bergmassief in Frankrijk, centraal station Berlijn). De medewerkers van Schmitt NDT GmbH kunnen op grote hoogte werken.

 

De bouwfysische testen werden uitgebreid met staalbeton
Hier kunnen wij ook vaststellen waar betonnen overkappingen onveilig zijn. Schmitt NDT GmbH test betonwanden met bijvoorbeeld radar, waardoor bij deze testen ook overdag kan worden gewerkt.

 

Veiligheid van bouwsubstantie
Vooral openbare gebouwen zoals parkeergarages, winkelcentra e.d. moeten voldoen aan hoge veiligheidsvereisten. Hier is het voor de exploitanten van groot belang dat ze erop kunnen vertrouwen dat aan deze standaards wordt voldaan. Corrosiebewakingen van gebouwen van staalbeton leveren informatie over het actuele corrosiegedrag van de stalen wapening, zodat zo nodig vereiste saneringswerkzaamheden – ook om veiligheidstechnische redenen – op gang kunnen worden gebracht. Bij corrosietesten van parkeergarages stellen wij een onderzoek in naar bedenkelijke toestanden die een gevaar voor de gebruikers vormen.


De exacte en vroegtijdige vaststelling van de resterende levensduur van de bouwsubstantie is vereist om financiële reserves op te bouwen en op tijd saneringswerkzaamheden te kunnen plannen.

 

Energiebesparing is al lang een thema in de bouwfysica
Het onderzoek naar de dichtheid van de bouwsubstantie en de verwerkte materialen wordt uitgevoerd om energiebesparende maatregelen te kunnen realiseren. Met de duurzame verlaging van energiekosten wordt voldaan aan het duurzaamheidsprincipe voor een omzichtige omgang met milieuressources en de claim van rendabiliteit.


• De ingenieurs en de testers van Schmitt NDT GmbH zijn dienovereenkomstig opgeleid en beschikken over de vereiste vakkennis.