HL Ewigkeit nl

„Een normconforme test levert een betrouwbaar resultaat.“


VOOR ONZE OPDRACHTGEVERS IN DE BOUW BIEDEN WIJ FYSISCHE TESTEN VOOR DE GEBOUWDIAGNOSTIEK AAN. 
Als het ontstaan van schade op tijd wordt herkend, kunnen zowel de uitbreiding van de schade als de kosten voor de schadebeperking en -verhelping alsmede voor vervolgschade verminderd of zelfs voorkomen worden.
Als onafhankelijke dienstverlener voeren wij wederkerende controles en bouwbegeleidende onderzoeken uit binnen het kader van de kwaliteitsborging.

 

Gespecialiseerd in bouwfysica
Onze dienstverleningen rondom de beoordeling van de veiligheid in de zin van de houdbaarheid van gebouwen zijn speciaal afgestemd op de bouwfysica.

 

Onze niet-destructieve testen
RADAR
Afbeeldende lokalisatiemethode voor de meting van loslatingen, wapeningsinstallaties, diktemeting en schuinstanden aan gebouwen, muurwerk, asfalt of hout. Deze methode is geschikt om drogingsprocessen na de sanering van vochtschade te controleren.

 

ULTRASOON
Diktemeting bij eenzijdige toegankelijkheid, lokalisering van de betonnen deklaag, van loslatingen en cavitaties, gebreken in de verdichting.

 

CORROSIETEST
Hierbij wordt gebruikgemaakt van potentiaalveldmeting.

 

INPUT-ECHO-METHODE
Meting van de dikte van onderdelen en lokalisatie van defecten en loslatingen.

 

THERMOGRAFIE
Door middel van thermografie wordt de vochtverdeling bepaald. Deze methode maakt de lokalisatie van vochtschade en de bewaking van drogingsprocessen mogelijk.

 

LUCHTDICHTHEID
Door middel van een blower-door-test.

 

METING VAN DE CARBONATISATIEDIEPTE
Bepaling van de carbonatisatiediepte ter beoordeling van de corrosiebescherming van dicht bij het oppervlak gelegen wapeningen in staal- en spanbeton.

 

INSPECTIE / BEREKENING VAN PROFIELEN VAN VRIJE RUIMTE
Door middel van laser.

 

BEPALING VAN HET ZOUTGEHALTE

 

MONSTERNEMING EN ONDERZOEK VAN BOORMEEL

 

GELUIDSMETING
Voor de bepaling van geluidstechnische eigenschappen van de constructie.

 

VISUELE TEST (gebruik van dronen)

 

VOCHTMETING
Direct aan het bouwmateriaal voor zowel periodieke bewaking als voor testen om speciale redenen. Een speciale taak vereist een speciale uitrusting.