HL aufdenPunkt nl

„Om hen de relevantie van hande-
lingte kunnen verklaren, spreken
wij de taal van onze klanten.“

 

• HARDHEIDSMETING – HT

De hardheid van een materiaal maakt conclusies mogelijk over de toestand van een onderdeel. Ze fungeert als parameter voor de beschrijving van zowel het productieproces als de kwaliteit en kan mobiel niet-destructief worden vastgesteld. Bij deze methode wordt de mechanische weerstand van een materiaal tegen het binnendringen van een geschikt testvoorwerp gemeten.

 

Deze methode wordt toegepast bij nieuwe gebouwen, reparaties, in basismaterialen en in lasmateriaal op alle bouwplaatsen. Onze medewerkers beschikken over de vereiste ervaring in de voorbereiding van het meetpunt en beheersen de testmethoden.

 

Mobiele hardheidstest
statisch
• dynamische hardheidstestapparaatuur
• precieze voorbereiding van het meetpunt