HL ruhigschlafen nl

 

„Zonder Schmitt NDT
doen we het niet.“
(Franse opdrachtgever in Finland)

 

• TECHNIEK

Wij beschikken over een omvangrijke uitrusting met de allernieuwste technische apparatuur voor niet-destructieve materiaaltesten op locatie. Ze beantwoordt aan onze jarenlange ervaring en onze voortdurende optimalisering zoals die in onze ondernemingsfilosofie verankerd is.

 

• MAMMOETPROJECTEN

Ook op korte termijn kunnen wij grote ordervolumes realiseren. Dat moge ook blijken uit de vele mammoetprojecten in binnen- en buitenland. Onze medewerkers en onze techniek staan klaar.

 

• WERELDWIJDE PROJECTEN

Wij leveren optimale testkwaliteit met alle relevante onderzoekstechnieken voor testen overal ter wereld.

 

• INNOVATIE

Naast de uitvoering van onze klantenprojecten zien wij de doorontwikkeling op technisch gebied als vanzelfsprekendheid. Met voortdurende innovatie verschaffen wij onze klanten de beslissende voorsprong in hun concurrentiestrijd.

 

• NIEUWE MARKTEN

De ontsluiting van nieuwe markten voor niet-destructieve materiaaltesten biedt ook in klassieke segmenten nieuwe mogelijkheden voor onze klanten.

 

• RENDABILITEIT

Wij bieden onze klanten meerwaarde door middel van full service en geaccrediteerde vakkennis, efficiëntie door flexibiliteit, zekerheid door jarenlange ervaring en prestatiegerichtheid.

 

• MOBILITEIT

Dankzij de mobiele inzet van onze onderzoekstechniek ter plekke worden kosten voor demontage/hernieuwde montage verminderd. Bij onderzoek onder werktijden worden stilstand tijden vermeden. De onderbreking van de bedrijfstijden wordt daardoor tot een minimum beperkt.

 

• TECHNISCHE UITRUSTING

Schmitt NDT GmbH beschikt over gecontroleerde en officieel goedgekeurde installaties, apparaten en bunkers voor de uitvoering van de testen. Daartoe behoren ook de werk-, transport- en opslagvergunningen voor radiografisch onderzoek in binnen- en buitenland.

 

• FLEXIBILITEIT

Zonder de dagelijks gedemonstreerde flexibiliteit van onze medewerkers en alle afdelingen binnen onze onderneming zou dienstverlening – zoals wij ons die voorstellen – niet mogelijk zijn. Daarmee garanderen we op korte termijn vereiste onderzoeksafspraken op alle locaties, zij het diep onder de grond (mijnen) of hoog in de lucht (industrieschoorstenen).